Edscha Velky Meder, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a služieb s cieľom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a znižovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka.
- Svedomite vykonávať výrobné operácie podľa výrobného a kontrolného postupu a v prípade výroby nepodarkov hlásiť priamemu nadriadenému.
- Kontrolovať predpísané znaky v určených časových intervaloch na určenom počte kusov podľa výrobného a kontrolného predpisu.
- Prevedie samokontrolu pri svojej práci.
- Zodpovedá za včasné, zodpovedné a hospodárne plnenie povinností, za zavinené škody spôsobené neodborným konaním.
- Zodpovedá za zabezpečovanie činnosti v zmysle príslušnej dokumentácie systému manažmentu kvality.
- Svoje pracovisko a svoj stroj udržiavať v poriadku a v čistote a prípade poruchy ihneď zavolať nadriadeného.
- Plniť príkazy priameho nadriadeného.
- Upozorniť prikazujúceho na vadnosť príkazov ešte pred ich plnením.
- Je zodpovedný(á) za prevzatie, starostlivosť a funkciu zvereného kontrolného prostriedku.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 4,67 € za hodinu


Počet videní: 27
Inzerent:Edscha Velky Meder, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-04 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.