MESTO Trnava

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• riadenie projektov,
• vypracovanie žiadostí o NFP/dotácie a všetkých súvisiacich príloh
• koordinácia všetkých činností súvisiacich s implementáciou projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP/dotáciu, s platným systémom finančného riadenia s systémom riadenia EŠIF, platnými predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO/SO súvisiacimi s čerpaním fondov EU
• riadenie a sledovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektov,
• príprava a vypracovanie žiadostí o platbu,
• príprava a vypracovanie monitorovacích správ,
• komunikácia s riadiacim orgánom,
• spracovanie relevantných štatistických prehľadov projektov.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1500 € za mesiac


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-04 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.