EUROTALC s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Výkon funkcie technik údržby strojných zariadení a mechanizmov pri činnosti na povrchovej časti prevádzky, v úpravni mastenca, v prípade potreby aj v podzemnej časti banskej prevádzky,
- Plánovanie, Riadenie, koordinácia a kontrola údržbárskych a servisných prác, podriadených pracovníkov, monitorovanie výkonu servisných prác dodávateľov, zaisťovanie kvality výkonu servisných prác podľa pokynov nadriadeného pracovníka
- Prideľovanie úloh podriadeným pracovníkom a kontrola ich plnenia,
- Dopyt, Objednávanie náhradných dielov, zabezpečenie vedenia ich skladovej evidencie,
- Objednávanie materiálu pre riadny výkon zámočníckych a servisných prác,
- Jednanie a komunikácia s externými dodávateľmi servisných prác a ich plánovanie
- Dokumentácia/ vedenie evidencie o spotrebe náhradných dielov a spotrebnom materiály v určenej forme,
- Zabezpečovanie vedenia riadnej evidencie pracovníkov strojnej a elektro- údržby
- Analýza porúch a škodových udalostí na strojných zariadeniach, navrhovanie postupov vedúcich k ich predchádzaniu
- Spracovanie plánov servisných prehliadok, opráv a údržby (plánovaný aj neplánované úkony) a plánov údržby-mazacích plánov pre jednotlivé zariadenia a prevádzkové súbory

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Internet - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1200 € za mesiac


Počet videní: 7
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:EUROTALC s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-05 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Rožňava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.