Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Vykonáva komplexnú odbornú a poradenskú činnosť na úseku účtovníctva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu.
Vybavuje korešpondenciu týkajúcu sa výkazníctva so zriaďovateľmi v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu.
Kontroluje účtovné závierky, finančné a účtovné výkazy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu a potvrdzuje ich správnosť.
Mesačne, v spolupráci s rozpočtárom, vykonáva kontrolu rozpočtu a plnenia rozpočtu na základe výstupov z účtovníctva škôl a školských zariadení s údajmi v štátnej pokladnici na jednotlivé podpoložky, výkaz FIN 1-12.
Štvrťročne kontroluje výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, zasiela ich na opravy školám a následne opravené výstupy z účtovníctva nahráva do sumarizačného programu.
Spracováva konsolidovanú účtovnú závierku za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu, zodpovedá za včasné a správne predloženie konsolidačných balíkov a odsúhlasovacích formulárov do centrálneho konsolidačného systému.
Na konci roka vykonáva kontrolu finančných výkazov, Výkazu ziskov a strát a Súvahy a dodržanie medzi výkazových väzieb.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

SAP - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 884,50 € za mesiac


Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 884 EUR
Inzerent:Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Zverejnené dňa:2023-01-05 (34 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.