SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- uzatváranie zmlúv v rámci majetkovoprávneho vysporiadania, podávania návrhov na zápis zmlúv do katastra nehnuteľností
- riešenie podaní vlastníkov nehnuteľností, zabezpečovanie kvalifikovaných vyjadrení
- vyjadrovanie k zápisom geometrických plánov v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním stavieb, pozemkov
- komplexné riešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zadaných investičných stavieb k vydaniu stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
- zabezpečenie znaleckých posudkov za účelom finančného vyrovnania majetkových a finančných nárokov vlastníkov nehnuteľností
- rokovania s vlastníkmi pozemkov pri majetkovoprávnom vysporiadaní, s orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektmi, najmä s katastrálnymi odbormi
- spracúvanie vstupných informácií o vlastníckych a užívateľských vzťahoch k nehnuteľnostiam

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1344 € za mesiac


Počet videní: 69
Ponúkaná mzda: 1344 EUR
Inzerent:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-05 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.