Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečuje:
- funkčnosť, diagnostikovanie a opravy zariadení IT
- profylaktika techniky,
- návrhy na upgrade IT, vyraďovanie IT
- update OS a firmware na PC,
- chod a údržbu IS EDS,
- ďalšie operatívne činnosti na oddelení OIT podľa pokynov nadriadeného

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Zverejnené dňa:2023-01-20 (8 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.