Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečenie vedenia internátnej knižnice, animátorská práca s mladými ľuďmi v školskom internáte SOŠ, vedenie a organizovanie záujmových činnosti a kultúrnych akcií. Prezentácia a propagácia školy a inštitútu. Aktualizácia webovej stránky, tvorba obsahu na sociálne siete. Interná a externá komunikácia vytváranie pozitívneho obrazu o inštitúcií smerom dovnútra i k okoliu a budúcim klientom.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Open Office - elementárna

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-23 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.