Hydina Slovensko s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Pracovník riadi 250 výrobných robotníkov v spolupráci s vedúcim, majstrami a predákmi, pracovník komunikuje a spolupracuje s výrobným, obchodným a technickým riaditeľom, podáva im hlásenia v prípade porúch a iných problémov na stredisku, pracovník kontroluje dodržiavanie technologických postupov vo výrobných činnostiach, zabezpečuje kontrolu hygieny technologického zariadenia, vypracováva a doplňuje technologické postupy výroby jednotlivých druhov výrobkov, podieľa sa na hodnotení kvality výrobkov a zabezpečuje odstránenie nedostatkov, organizuje a zabezpečuje nákup jatočnej hydiny, pracovník je zodpovedný za hygienický zber a odvoz výrobných odpadov, za hospodárnosť činnosti zverených stredísk, dennú archiváciu údajov z PC na diskety, za dodržiavanie platných zákonných predpisov na úseku potravinárskej výroby a oboznámenie pracovníkov strediska s nimi, spracúva podklady k vyhotoveniu výrobných výkazov.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Open Office - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1300 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1300 EUR
Inzerent:Hydina Slovensko s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-23 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.