Obec Trnovec nad Váhom

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- zabezpečuje výkon orgánu štátneho stavebného dohľadu, miestne zisťovania, obhliadky v rámci predmetných konaní
- vydáva územné rozhodnutia
- vydáva kolaudačné rozhodnutia
- vydáva stavebné povolenia
- povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
- povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1100 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Obec Trnovec nad Váhom [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-01 (56 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Šaľa
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.