Centrum pre deti a rodiny Nitra

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR najmä :
- vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s
organizačným poriadkom,
- rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít
projektu,
- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom, v náhradnom , v
otvorenom prostredí a v prostredí usporiadanom na výkon opatrení
SPOD a SK,
- aplikovanie metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri
poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, prognóza perspektívy odbornej
psychologickej intervencie do budúcna,
- využívanie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri
plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,
- multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov v
rodine individuálnou príp. skupinovou formou
- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie
vyňatiu dieťaťa z rodiny
- odborná pomoc pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas
rozchodu/rozvodu rodičov,
- odborná pomoc poskytovaná psychologickým poradenstvom pri riešení
rodinných a výchovných problémoch,
- sprostredkovanie psychologickej pomoci v čase prípravy mladých
dospelých na osamostatnenie,
- plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného
projektu na základe pokynov nadriadeného.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 8


Plat: 1206,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1206 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-01 (56 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.