Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Hlavné úlohy:

Činnosť poradcu back office je zameraná na poskytovanie komplexnej administratívnej podpory pre bezplatné dlhové poradenstvo. Jeho úlohou bude zbierať, spracovávať, ukladať do registratúry a archivovať dokumentáciu spojenú s bezplatným dlhovým poradenstvom. Analýzou požiadaviek a problémov klientov obracajúcich sa na dlhové poradne písomne (listom alebo emailom) resp. telefonicky bude identifikovať potrebu osobného stretnutia a stanovenia termínov pre dlhových poradcov. Jednou z úloh je aj spracovávanie štandardných odpovedí pre klientov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

- výkon činností v rámci hlavnej aktivity projektu zameraných na administratívnu činnosť,
- spracovávanie podkladov do dochádzkového systému,
- vedenie administratívnej agendy úseku,
- dohľad nad procesom uchovávania relevantných dokumentov (archivácia),
- spolupráca s jednotlivými organizačnými zložkami Ústredia PSVR,
- vypracovanie podkladov pre nadriadeného a spravovanie jeho kalendára,
- organizácia stretnutí pracovných skupín a tímov,
- príprava rokovaní (po technickej stránke) a porád (koordinácia priestorov, vykonávanie reprezentačných záležitostí),
- zabezpečovanie pracovných ciest a ubytovania,
- zabezpečovanie kontinuálnej spolupráce a poskytovania výmeny informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii,
- spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (právne, ekonomické a psychologické poradenstvo).

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 8


Plat: 763 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 763 EUR
Inzerent:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-02 (59 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.