Centrum pre deti a rodiny Nitra

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom
prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom
na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.
výchovného opatrenia,
- vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s
organizačným poriadkom,
- rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely
rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy,
postupy a techniky sociálnej práce,
- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho
postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami Centra pre deti a rodinu a úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny,
- plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného
projektu na základe pokynov nadriadeného.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 8


Plat: 971 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 971 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-02 (50 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.