Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Prijíma a vyhodnocuje požiadavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu na opravy, údržbu, materiálno-technické vybavenie, priestorové zabezpečenie, investície a riešenie havarijných situácií, vedie a aktualizuje databázu žiadostí v informačnom systéme eduZoznam.
- Zabezpečuje metodickú a odbornú činnosť na úseku verejného obstarávania, investícií a kapitálových výdavkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu.
- Spolupracuje so štatutárnymi orgánmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu pri príprave a uskutočňovaní investičnej činnosti.
- Zabezpečuje optimalizáciu výberu dodávok tovarov a služieb z hľadiska ekonomického i časového, neustály prehľad v cenách a termínoch dodávok, komunikáciu s potencionálnymi dodávateľmi, celkový prehľad trhu s tovarom a službami.
- Eviduje a spracováva požiadavky za regionálny úrad na kapitálové výdavky, spracováva ich predkladanie na MŠVVaŠ SR.
- Zabezpečuje pre regionálny úrad verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác v zmysle zákona a spracúva kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Internet - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 940 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 940 EUR
Inzerent:Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Zverejnené dňa:2023-02-03 (58 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.