Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Uplatňovanie zákona o správnom konaní, legislatívy EP a Rady, nových právnych predpisov v plnom rozsahu. Vykonávanie úloh súvisiacich s plnením hlavných úloh, programov a projektov, mimoriadnych a cielených úloh. Podieľanie sa na riešení problematiky s inými štátnymi a verejnými organizáciami (polícia, SOI, obce, stavebné úrady, súdy, prokuratúra, verejný ochranca práv...) v spolupráci s ostatnými pracovníkmi. Vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní.
Rozhodovanie a vedenie priestupkových konaní, rozhodovanie v konaniach o vrátenie správnych poplatkov, vypracovávanie a kontrola zmlúv, vybavovanie dožiadaní zo súdov, prokuratúry a iných kontrolných orgánov, vybavovanie petícií a sťažností, zastupovanie úradu na súdnych pojednávaniach.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 36


Plat: 940 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 940 EUR
Inzerent:Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-03 (54 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.