Health & Safety First s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Kontrola skutkového stavu, návrhy zlepšení a organizácia realizácie nápravných opatrení v súvislosti s BOZP, PO pre klientov.
• Evidencia pracovných úrazov, ich správa a povinnosti vyplývajúce zo zákona.
• Vyhodnocovanie príčin pracovných úrazov, nebezpečných udalostí s návrhom na opatrenia vedúce k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
• Vykonávanie pravidelných kontrol priestorov spoločnosti na určenie existujúceho alebo potenciálneho nebezpečenstva, určenie nápravných a preventívnych opatrení v prípade nálezu a sledovanie implementácie takýchto opatrení.
• Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a PO pre klientov.
• Spolupráca s orgánmi štátneho dozoru.
• Tvorba vnútorných predpisov a smerníc v oblasti BOZP a PO pre klientov.
• Poskytovanie inštrukcií o bezpečnosti strojov a zariadení, poskytovanie podpory pri zdokonaľovaní bezpečnosti a ergonómie pracoviska v prípade zmien v umiestnení strojov.
• Organizovanie previerkovej činnosti a kontrolovanie stavu objektov zamestnávateľa, pracovného prostredia, strojov a zariadení a dodržiavania pracovných podmienok podľa ustanovení príslušných bezpečnostných predpisov.
• Navrhovanie uplatnení sankčných opatrení voči zamestnancom, ktorí si neplnia povinnosti v oblasti BOZP a OPP pre klientov.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1155 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1155 EUR
Inzerent:Health & Safety First s.r.o.
Zverejnené dňa:2023-02-03 (46 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.