„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zdravotnícky asistent poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť PSS samostatne, na základe indikácie lekára samostatne, a na základe indikácie lekára spolupracuje so sestrou.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zdravotným asistentom samostatne :
- uspokojuje biologické potreby PSS súvisiace so zdravím, chorobou alebo umieraním,
- oboznamuje PSS o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,
- pracuje s informačným systémom SAZA, chronologicky zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie uskutočnené ošetrovateľské výkony, každú zmenu zdravotného stavu hlási vedúcej oddelenia,
- zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotných pomôcok, prístrojov a nástrojov v ZSS,
- vykonáva prvú pomoc a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
- vykonáva starostlivosť o posteľ,
- vykonáva hygienu osôb, podľa potreby pomáha pri osobných potrebách obyvateľa, vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti, rannú a večernú toaletu, celkový kúpeľ a iné hygienické úkony,
- vykonáva starostlivosť o kožu okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré vyžadujú zásah sestry,
- pripravuje obväzový materiál, zhotovuje bandáž horných a dolných končatín,
- meria fyziologické funkcie, výšku a váhu PSS, hodnoty zapisuje do zdravotnej dokumentácie - odchýlky hlási vedúcej oddelenia,
- po poverení vedúcim zamestnancom sprevádza PSS na odborných vyšetreniach,
- o priebehu služby a zistených skutočnostiach na oddelení informuje písomne a ústne sestru nastupujúcu do služby,
- sleduje a zabezpečuje primerané otužovanie a obliekanie PSS, podľa potreby sa zúčastňuje na vychádzkach a pobytoch vonku,
- spolupracuje s opatrovateľmi a s ostatnými zamestnancami jednotlivých úsekov pri plnení spoločných úloh,
- spolupracuje s inštruktormi sociálnej rehabilitácie pri sociálnej rehabilitácii zameranej na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, s prihliadnutím na individuálne potreby jedinca.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckym asistentom samostatne na základe indikácie lekára:
- odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
- odoberá stolicu na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie,
- odsáva sekréty z horných dýchacích ciest, odoberá spútum,
- preväzuje a ošetruje rany okrem septických,
- odoberá kapilárnu krv okrem odberu krvi na acidobázickú rovnováhu,
- podáva inzulín, nízkomolekulárny heparín podkožne,
- podáva lieky intramuskulárne,
- odoberá venóznu krv,
- podáva stravu sondou.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckym asistentom na základe indikácie lekára v spolupráci so sestrou.
Je nápomocná:
- pri činnostiach súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením, alebo úmrtím PSS, pri starostlivosti o mŕtve telo,
- pri diagnostických a liečebných úkonoch,
- pri príprave a podávaní liekov per os, inhalačne a pri aplikácii kyslíkovej liečby

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 850 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 850 EUR
Inzerent:„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Zverejnené dňa:2023-02-06 (46 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.