Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých
metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber
ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace
vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom. -
Usmerňovanie a kontrola odborných činnosť
- Zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku,
nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb
- Samostatná vnútorná kontrolná činnosť

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Centrum sociálnych služieb Vita vitalis [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-07 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.