Zdravé regióny

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

 Komplexná príprava a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálne dokumentácie (Pracovná zmluva, pracovná náplň, mzdový dekrét, súhlas so spracovaním údajov, osobný dotazník) v súlade so Zákonníkom práce a personálne dokumenty v súlade s platnom legislatívou EÚ a SR (Príručkou pre prijímateľa Operačný program Ľudské zdroje);
 zakladá osobnú zložku zamestnanca, vedenie evidencie stavu zamestnancov vrátane rôznej doplnkovej evidencie, priebežné sleduje zmeny v personálnych zložkách a zodpovedná za aktuálnosť údajov v zložkách
 vypracováva a eviduje dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer;
 zabezpečuje prihlášky a odhlášky zamestnancov a dohodárov do sociálnej a do zdravotných poisťovní;
 vybavuje agendu dôchodkového zabezpečenia, odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a spracovanie návrhov na priznane dôchodku;
 vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a s čiastočnou invaliditou;
 zabezpečuje a vypracováva všetky zákonné náležitosti potrebné pre ukončenie pracovného pomeru zamestnanca (výpoveď, zápočet rokov);
 vystavuje potvrdenia o zamestnaní a o príjmoch zamestnaní a o príjmoch zamestnancov;
 nahlasuje pracovné úrazy zamestnancov a spracováva podklady pre odškodňovanie úrazov;
 spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy;
 komunikácia a spolupráca s inštitúciami v súvislosti so spracovávaním personálnej agendy;
 BOZP, pracovné úrazy

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 9


Plat: 1700 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1700 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-08 (44 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.