Mesto Svit

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca,
 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania sociálnej služby v ZOS vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich sociálnu službu v ZOS,
 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov,
 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia
 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií pre zamestnancov,
 Tvorba, kontrolovanie a realizácia individuálnych a vzdelávacích plánov zamestnancov,
 Tvorba, kontrolovanie a realizácia adaptačných plánov zamestnancov,
 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné a obslužné pracovné činnosti,
 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v ZOS,
 Podieľanie sa na plnení a zavádzaní štandardov kvality v sociálnych službách,
 Zabezpečovanie a vykonávanie činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím klienta,
 Kontrolovanie dokumentácie vedenej zamestnancami zariadenia,
 Poskytovanie informácii súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb osobe, rodine alebo komunite,
 Mentorovanie,
 Zabezpečovanie rozpisov služieb zamestnancov, vedenie evidencie o práci nadčas a nočných službách, kontrola pracovných výkazov zamestnancov, hlásenie pracovnej neschopnosti zamestnancov,
 Objednávanie a zúčtovávanie stravy pre klientov a zamestnancov ZOS a vedenie evidencie odobratých obedov,
 Vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb,
 Mesačné zúčtovávanie úhrad za sociálnu službu prostredníctvom programu CYGNUS,
 Pripravovanie návrhu na rozpočet ZOS a sledovanie jeho čerpania.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 885 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 885 EUR
Inzerent:Mesto Svit [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-09 (41 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.