SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- odbery povrchových, pitných, odpadových vôd, odbery biologických prvkov kvality, odber vzoriek makrozoobentosu, odber vzoriek nárastov, charakteristika nárastov a abiotických podmienok
- odborné laboratórne činnosti stanovenia a merania fyzikálnych a chemických parametrov vo vodách, stanovenie pH, mernej vodivosti, rozpusteného kyslíka, teploty vody, aktívny chlór,
- obsluha a údržba určených meradiel a zariadení
- hydrobiologické skúšky povrchových, pitných a odpadových vôd
- mikroskopické rozbory vôd, kvalitatívna a kvantitatívna analýza bentických bezstavovcov, stanovenie sapróbneho indexu makrozoobentosu, kvalitatívny a kvantitatívny rozbor makrozoobentosu perifytónu, vláknitých baktérií
- ekotoxikologické skúšky kvality vody
- činnosti spojené s výkonom práce v akreditovanom laboratóriu a so zabezpečením systému kvality

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1000 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-10 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.