Maxin's quality services, s. r. o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Radi by sme privítali v našom tíme ďalšieho nového kolegu. Ak máš chuť pracovať, slušne si zarobiť a rád by si bol súčasťou jednej z najvýznamnejších spoločnosti, tak čakáme práve na Teba.

Predstavenie pracovných úloh:
- skontrolovanie strojno-technického zariadenia pri nástupe na pracovisko všetky nedostatky hlási nadriadenému
- príprava udiarne k údeniu
- priebežné preberanie jednotlivých druhov polotovaru a ich následne vkladanie do udiarenských komôr
- upravovanie sušením, údením a varením (dodržiavanie technologických postupov)
- verifikovanie správnosti údajov o dosiahnutí teploty v jadre výrobku na komore udiarne (monitoring) – CCP2 , s teplotou meranou vpichovým teplomerom v jadre výrobku ( verifikácia) ,
- v prípade nezhody teplotných údajov nahlásenie nadriadenému
- oznámenie problémov, ktoré môžu ohroziť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť finálneho výrobku nadriadenému, manažérovi kvality a hygieny alebo generálnemu riaditeľovi
- vyberanie jednotlivých sortimentov a vkladanie ich do sprchovacieho boxu po skončení procesu tepelného opracovania
- následne po osprchovaní odváženie a vkladanie do skladu (vychladzovňa)
- zabezpečovanie pravidelnej čistoty udiarní a vyvíjačov dymu
- dodržiavanie zásady hygienického minima
- udržiavanie hygieny na pracovisku

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1000 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Maxin's quality services, s. r. o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-13 (46 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.