Justičná akadémia Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- zabezpečuje účtovníctvo a agendu rozpočtu Justičnej akadémie SR
- účtuje v denníku a v hlavnej knihe
- vedie knihu došlých a odoslaných faktúr, kontroluje splatnosť faktúr
- preveruje účtovné doklady z hľadiska vecného a obsahového
- kontroluje nadväznosť účtov v zostavách na účtovné výkazy
- vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu
- spracúva predpísané účtovné a štatistické výkazy
- zúčastňuje sa vykonávania plánovaných inventarizácií a činnosti odborných komisií

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

SAP - vysoká

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Justičná akadémia Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-15 (35 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.