Edscha Velky Meder, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Zabezpečovanie a vypracovanie technickej dokumentácie (preventívna údržba, návod na obsluhu strojov, plány údržby)
- Zvyšovanie efektivity procesov, znižovanie nákladov na údržbu a znižovanie prestojov.
- Tvorba prekladov pre vypracovanie manuálov k jednotlivým zariadeniam vo výrobe
- Organizovanie údržbárskych prác na výrobných, technologických a nevýrobných zariadeniach
- Zabezpečiť inšpekčné obhliadky zariadení a zabezpečovať odstránenie nedostatkov
- Spracovávanie plánov opráv a údržby jednotlivých zariadení
- Spolupráca s oddelením nákupu a dodávateľmi strojov a zariadení
- Zabezpečovať kontroly, odborné prehliadky, revízie v zmysle platných zákonov, noriem, vyhlášok a nariadení
- Sledovanie dodržiavania BOZP na vytvorenie bezpečného pracovného prostredia
- Evidencia skladu a náhradných dielov, definovanie minimálnych zásob na sklade
- Špecifikovať náhradné diely, komponenty a materiály potrebné pre údržbu a opravu- vyhodnotenie cenových ponúk, tvorba požiadaviek na objednávky
- Spolupráca pri procesnom plánovaní strojov, prevodov výroby a pri nových výrobkov

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

maďarský - pokročilá: B1 a B2

slovenský - pokročilá: B1 a B2

anglický - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

SAP - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1300 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1300 EUR
Inzerent:Edscha Velky Meder, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-15 (35 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.