LIKAVA - centrum sociálnych služieb

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s
platnou legislatívou;
- účtovná administratíva (kontrola, evidovanie, účtovanie, archivácia účtovných dokumentov);
- rozúčtovanie nákladov na nákladové strediská a zákazky;
- príprava pravidelných reportov v exceli - marketingové výdavky, nákladová
efektivita obchodných zástupcov, profitabilita produktov a iné;
- evidencia a účtovanie majetku, časového rozlíšenia, interných dokladov;
- príprava platobných príkazov;
- tvorba štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR;
- sledovanie saldokonta, komunikácia s obchodnými partnermi ohľadne
pohľadávok a záväzkov a vzájomných zápočtov, odsúhlasenie
inventarizačných zostatkov, komunikácia so štátnymi inštitúciami a
bankami;
- uzávierkové účtovné operácie v zmysle platnej legislatívy a spracovanie
účtovnej závierky;
- vedenie prevádzkovej pokladne;

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:LIKAVA - centrum sociálnych služieb [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-15 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Ružomberok
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.