Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám v procese riešenia ich životnej situácie. Podpora je poskytovaná i v oblasti ekonomickej a právnej a psychológ pracuje i v tíme s ekonómom a právnikom.

Oblasti psychologického poradenstva sú najmä:

• identifikácia príčin, postojov, prístupu a porozumeniu klienta k existujúcemu problému zadĺženia a motivácii riešiť daný problém,
• psychologická podpora zameraná na sebapoznanie dlžníka, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty, pocitu viny, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia, psycho- somatických príznakov, podpora motivácie pre liečbu psych. porúch a pod.),
• krízová intervencia: akútna pomoc pre klienta v kríze z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou a pod.),
• individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
• možná základná psychodiagnostika klienta (nie je kľúčová činnosť, psychodiagnostika môže byť zameraná na screening aktuálneho stavu klienta, analýzu potenciálnych príčin správania, prípadne pre poradenstvo v oblasti hľadania práce a pod.)
• spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva - (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo), najmä podpora pre hľadanie funkčných stratégií pre riešenie situácie klienta s ohľadom na jeho aktuálny stav a potenciál pre zmenu.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi--=KONTAKT=-/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 8


Plat: 1400 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-16 (34 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.