EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vykonáva manuálnu údržbu a servis vozidiel;
- zabezpečuje opravárenské činnosti;
- určuje optimálny spôsob opráv a servisov;
- vykonáva údržbu a opravu malej mechanizácie;
- zabezpečuje pravidelné prehliadky motorových vozidiel;
- zodpovedá za pridelené náradie a pracovné pomôcky;

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:EKO - podnik verejnoprospešných služieb [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-16 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.