Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Priama práca s prijímateľmi – seniori odkázaní na pomoc počas dňa, pomáhanie pri činnostiach prevádzky a práci s prijímateľmi, vypracovanie individuálnych plánov s prijímateľmi, záujmová činnosť, rozvoj pracovných zručností.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 6 mesiacov

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-17 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.