Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do príslušného kariérového stupňa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Poskytovanie starostlivosti maloletým deťom a mladým dospelým na špecializovanej samostatne usporiadanej skupine v prostredí nášho centra.

Práca je na pravidelnom pracovisku v Dedine Mládeže a v Hurbanove.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže [ ]
Zverejnené dňa:2023-02-17 (40 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.