Lunys, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečuje rozvoz tovaru zákazníkom v požadovanom termíne a rozvoz tovaru do dép
Kontroluje a zodpovedá za bezpečné naloženie a uloženie tovaru na aute.
Kontroluje dokumentáciu k danému rozvozu.
Zabezpečuje vykládku tovaru, v prípade potreby nakládku vráteného tovaru a odpadu, spolu s vypísaním potrebných dokladov podľa interných predpisov.
V prípade platby zákazníka v hotovosti preberá finančnú hotovosť a odovzdá doklad o príjme hotovosti.
Zodpovedá za rozdiely zistené pri fakturácii spôsobené nedodržaním určených postupov a zodpovedností vodiča pri nakládke a vykládke tovaru.
Zabezpečuje minimalizovanie škody a straty správnou manipuláciou s tovarom a upozorňuje na možné straty a poškodenia.
Zodpovedá za technický stav vozidla, vykonáva údržbu vozidla podľa pokynov vedúceho dopravy, v prípade potreby kontaktuje vedúceho dopravy a zabezpečí odovzdanie vozidla na opravu.
Zodpovedá za správne vedenie požadovanej evidencie prevádzky vozidla , evidenciu PHM a jej včasné odovzdanie určenému pracovníkovi.
Okamžite hlási každú dopravnú udalosť a poistnú udalosť nadriadenému pracovníkovi a podľa potreby dopravnej polícii a rýchlej zdravotnej pomoci.
Zodpovedá za dodržiavanie predpísanej spotreby pohonných hmôt.
Zodpovedá za platnosť všetkých dokladov povinných pre vedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz, lekárske prehliadky) a všetkých platných dokumentov potrebných na výkon tejto práce podľa platnej legislatívy.
Vykonáva hygienizáciu prideleného auta na týždennej báze.
Vykonáva ďalšie úlohy zadané nadriadeným pracovníkom

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 6


Plat: 816 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 816 EUR
Inzerent:Lunys, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-06 (90 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Senec
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.