Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Inštalačná a kúrenárska práca, napríklad samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok(okrem rodinných domov), samostatná montáž a oprava potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN0603 a pod.
- Samostatná montáž a opravu častí potrubí a armatúr v kotolniach a strojovniach s preskúšaním funkcie.
- Vykonávanie vodoinštalatérskych a kúrenárskych prác. Obsluha TTZ, vykonávanie vonkajšej údržby objektov, drobnej domovníckej údržby
- Plnenie úloh v rámci teritoriálnej pôsobnosti strediska prevádzky objektov.
- Vykonávanie opravy, výmeny častí vodovodných potrubí a potrubí ústredného kúrenia, výmeny súčastí vodovodných sietí.
- Kontrolovanie funkčnosti činnosti predčistiacich zariadení (lapačov tukov, neutralizačných zariadení), podľa pokynov.
- Odoberanie vzorky odpadových vôd k vykonaniu laboratórnych rozborov. Vykonávanie odpisov stavov vodomerov na zverenom úseku.
- Vykonávanie inštalatérskych a kúrenárskych prác v kotolniach a výmenníkových staniciach.
- Zabezpečovanie bezporuchového chodu plynovej a elektrickej kotolne podľa prevádzkového poriadku. Montáž a oprava čerpadiel, vodoinštalačných prvkov a armatúr.
- Čistenie odpadových šácht, oprava a čistenie kanalizácií.
- Vykonávanie práce v zdraviu škodlivom prostredí.
- Vykonávanie údržby vonkajších priestorov pred dielňami, ktoré má pridelené.
- V prípade kalamitného stavu sa podieľa na odstraňovaní jeho následkov.
- Vykonávanie manipulačných prác, nakladanie a vykladanie materiálu z vozidiel.
- Celoročne vykonávanie pomocných prác pri údržbe objektov a vonkajších priestorov ako je kosenie a úprava trávnatých plôch, okrasných drevín, čistenie uličných vpustí a dažďových zvodov.

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 841 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 841 EUR
Inzerent:Ministerstvo obrany Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-07 (89 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.