Národná zoologická záhrada Bojnice

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Metodické usmerňovanie, odborný dohľad a priama zodpovednosť za vytváranie optimálnych podmienok pre chov zvierat vybraného úseku, vrátane riadenia príslušného personálu.
- Spracovávanie komplexných koncepcii chovu cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat v súlade s príslušnými štandardami a populačným manažmentom pre jednotlivé skupiny zvierat v nadväznosti na medzinárodné záchranné, reintrodukčné, repatriačné a in-situ programy.
- Spracovávanie návrhov koncepčných zámerov a priorít rozvoja chovu živočíšnych druhov v súlade s plánom kolekcie zoologickej záhrady.
- Riadne vedenie zoologickej dokumentácie a evidencie chránených živočíchov podľa príslušných zákonov a nadväzujúcich predpisov a usmernení MŽP SR, vrátane príprav transportov (dovoz/vývoz) zvierat.
- Reprezentovanie zoologickej záhrady profesionálnym spôsobom za každých okolností, a to predovšetkým v rámci prezentovania chovateľských výsledkov, publicistickej a prednáškovej činnosti, komunikácie s verejnosťou a médiami, a pri spolupráci so zahraničnými zoologickými záhradami a podobnými inštitúciami.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 884,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 884 EUR
Inzerent:Národná zoologická záhrada Bojnice [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-08 (84 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.