Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti pri realizácií prác na stavenisku v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a následne spracovávať záznamy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti,
- pripomienkovať technologické postupy spracované zmluvným zhotoviteľom stavebných prác,
- vypracovávať plány bezpečnosti a ochrany zdravia,
- vykonávať kontrolnú činnosť na pracoviskách organizácie zameranú na dodržiavanie predpisov BOZP a následne spracovávať záznamy z vykonaných kontrol,
- vykonávať oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1200 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-13 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.