Obchodná akadémia

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Domovnícke práce, vrátane odborných remeselníckych prác pri opravách budov a zariadení (údržbárske, murárske, maliarske, zámočnícke, sťahovacie a drobné vodárenské práce)
- Údržba areálu - záhradnícke práce, kosenie, odhŕňanie snehu, starostlivosť o čistotu a bezpečnosť športovísk a okolia školy
- Oprava a údržba elektrických zariadení a vykonávanie pravidelnej kontroly elektrických zariadení
- Nákup materiálov, nástrojov a náradia potrebných na drobné opravy a rekonštrukcie objektov a technického zariadenia budov

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Obchodná akadémia [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-16 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Liptovský Mikuláš
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.