Mesto Banská Bystrica

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu, alebo kolegyňu s nižšie uvedeným vzdelaním, prípadnou praxou, otvorenou mysľou, aktívnym, všestranným a ľudským prístupom. Náplňou práce nášho nového kolegu bude:

• riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva,
• zastupovanie Mesta Banská Bystrica v právnych sporoch,
• vypracovávanie návrhov zmlúv a právnych stanovísk,
• preskúmanie zákonnosti návrhov interných normatívnych aktov,
• zabezpečenie a vypracovanie právnych stanovísk k materiálom predkladaným do mestskej rady a do mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica,
• komunikácia a aktívna účasť pri pracovných stretnutiach,
• návrhy riešení a postupov pri vzniku prípadných sporných situáciách v spolupráci s inými organizačnými útvarmi Mesta Banská Bystrica,
• poskytovanie právneho poradenstva organizačným útvarom Mesta Banská Bystrica.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Mesto Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-16 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.