Zdravé regióny

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Pracovné činnosti
- Zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
- Zabezpečuje jazykový preklad; pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
- Predchádzanie vzájomným nedorozumeniam a pomoc s riešením nedorozumení; pomoc s riešením konfliktných situácií;
- Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
- Objasňovanie prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
- Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:
- Pomáha s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytuje informácie a pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou;
- Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
- Podporuje vytvorenie podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí;
- Informuje rodinu a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení;
koordinácia pomoci s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.);
- Pomáha pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie;
- Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
- Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
- Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného;
- Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

slovenský - vysoká: C1 a C2

rómsky - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 7


Plat: 767 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 767 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2023-04-21 (45 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Trebišov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.