Komunita Kráľovnej pokoja

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Pozícia v rámci priamej činnosti s klientmi v zariadení, pomoc klientom naučiť sa byť nezávislými a sebestačnými a tým im umožniť jednoduchšie sa začleniť do spoločnosti za pomoci špeciálnych metód, ktoré sa využívajú v sociálnej rehabilitácii.
Rozvoj pracovných zručností je zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností .
Rozvoj pracovných činností je rozdelený do okruhov:
- Manuálna práca zameraná na prácu na úsekoch v interiéri zariadenia a pri úprave okolia areálu.
- Učenie jednoduchým manuálnym činnostiam pri obslužných prácach, upevňovanie a rozvíjanie pracovných návykov a zručností.
- Rozvíjanie sebaobslužných činností pravidelným udržiavaním čistoty vlastnej osoby a svojho okolia.
- Ručné práce ako práca s textilom a prírodným materiálom s priamym zameraním na rozvoj jemnej motoriky prstov, manuálnej zručnosti, estetického cítenia a fantázie.
- Nacvičovanie nových techník pri ručných prácach vhodnou a primeranou motiváciou s využitím názornej ukážky
-Výchovnovzdelávacia činnosť, zameraná na priebežné vzdelávanie občanov v oblastiach literatúry, informačných technológií, prostredníctvom kníh, televízie, besied,
- Spevácke zručnosti a upevňovanie pozitívneho vzťahu k hudbe.
- Výtvarná činnosť, práca s rôznorodým grafickým materiálom, práca s papierom, pri ktorej sa rozvíja jemná motorika klientov, ich fantázia a kreativita. Stimulovanie klientov k výtvarnej činnosti pri práci s rôznorodým grafickým materiálom.
- Záujmová činnosť: literárne aktivity, nácvik vystúpení, športové aktivity - prechádzky, kultúrne predstavenia, besedy.
V rámci rozvoja pracovných zručností je klientom pridelená primeraná práca podľa vypracovaných individuálnych rozvojových plánov.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 850 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 850 EUR
Inzerent:Komunita Kráľovnej pokoja [ ]
Zverejnené dňa:2023-04-23 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Topoľčany
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.