Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Profesionálne a kvalitné poskytovanie knižnično-informačných, poradenských a konzultačných služieb,
- profesionálna individuálna práca s používateľom,
- práca v elektronickom knižnično-informačnom systéme Tritius,
- pomoc pri výbere literatúry, inštruktáž k používaniu on-line katalógu knižnice,
- organizácia a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež,
- spoluúčasť na organizovaní a realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí pre dospelých,
- spolupráca s materskými, základnými a špeciálnymi školami v meste,
- propagácia aktivít a činnosti oddelenia pre deti a mládež,
- organizovanie a realizácia informačnej výchovy,
- poskytovanie a registrovanie bibliografických a faktografických informácií,
- propagácia literatúry, inštalovanie všetkých druhov výstav a panelov,
- informačná príprava používateľov,
- presná evidencia návštevníkov, absenčných a prezenčných výpožičiek,
- presná evidencia registrovaných používateľov a ochrana ich osobných údajov v zmysle zákona,
- administratívne práce súvisiace so štatistickým vykazovaním,
- administratívne práce súvisiace s platenými službami,
- sústavné zabezpečovanie starostlivosti o ochranu a organizáciu knižničných fondov,
- výber a príprava kníh do väzby, resp. na vyradenie,
- realizácia MVS z našej knižnice pre používateľov iných knižníc,
- denné excerpovanie periodík a iných odborných dokumentov,
- vedenie evidencie periodík,
- poskytovanie reprografických služieb

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky

slovenský - vysoká: C1 a C2

český - pokročilá: B1 a B2

anglický - pokročilá: B1 a B2

nemecký - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 763 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 763 EUR
Inzerent:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne [ ]
Zverejnené dňa:2023-04-24 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.