DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Do nášho tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac hľadáme posilu na pozíciu koordinátora aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorého pracovná náplň bude spočívať predovšetkým v:

- motivovaní a aktivizovaní prijímateľov s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti a možnosti;
- podpore prijímateľov v ich každodenných činnostiach v rámci ZSS;
- podpore účasti prijímateľov na voľnočasových aktivitách organizovaných v ZSS alebo mimo ZSS a ich sprevádzanie na takýchto podujatiach;
- podpore pri organizovaní interných a externých podujatí určených pre prijímateľov;
- zabezpečovaní materiálu pre záujmové činnosti a činnostné aktivity, vrátane pracovných, organizované pre prijímateľov v ZSS;
- dohliadanie nad priebehom záujmových činností a činnostných aktivít, vrátane pracovných;
- podpore pri adaptácii nových prijímateľov;
- úzkej spolupráci s ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu v ZSS, vrátane účasti na poradách personálu podľa potreby;
- vykonávaní súvisiacich administratívnych činností.

Vhodnou osobou na túto pozíciu môže byť aj inštruktor sociálnej rehabilitácie, inštruktor pre rozvoj pracovných zručností, pracovník pre záujmový činnosť alebo terapeut so zameraním na činnostnú terapiu.

Ustanovený týždenný pracovný čas môže byť rozvrhnutý nepravidelne na jednotlivé dni a týždne. Pracovný pomer sa uzatvorí na dobu určitú do konca novembra 2023.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

slovenský - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 557,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 557 EUR
Inzerent:DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia [ ]
Zverejnené dňa:2023-04-24 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.