LIPKA, Zariadenie sociálnych služieb Lipová

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• špeciálnopedagogická diagnostika zrakovo-postihnutých, s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta,
• aplikácia špeciálnopedagogických postupov a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri individuálnej a skupinovej práci s deťmi, resp. plnoletými fyzickými osobami,
• poskytovanie individuálneho, resp. skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva individuálnou aj skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a dospelým fyzickým osobám,
• spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby,

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1150 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1150 EUR
Inzerent:LIPKA, Zariadenie sociálnych služieb Lipová [ ]
Zverejnené dňa:2023-04-25 (40 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.