NZBD ASTRA n.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prostredníctvom sociálnej práce a to najmä pri:
- adaptácii klienta pri nástupe do zariadenia
- poskytovaní sociálneho poradenstva s prihliadnutím na individuálne potreby klienta
- zabezpečovaní osobných záležitostí klienta v styku s orgánmi verejnej správy a rodinou
- plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby
- vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby
- hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby
- poskytuje sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a základné informácie o možnostiach a spôsobe riešenia vzniknutého problému
- vedie evidenciu klientov a poskytnutých služieb
- zabezpečuje sociálnu rehabilitáciu klientov
- kreatívne navrhuje aktivity na udržanie fyzických a mentálnych schopností klientov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 980 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 980 EUR
Inzerent:NZBD ASTRA n.o.
Zverejnené dňa:2023-04-25 (41 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.