EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Príprava, spracovanie a úprava propagačných materiálov, implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti, spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov, príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Výhodou je znalosť a aktívna správa sociálnych sietí.

Daná pozícia sa obsadzuje na základe projektu Podpora zamestnanosti vo firme EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je: poskytnúť uchádzačom o zamestnanie (ďalej len UoZ) udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ZUoZ); udržať pracovné miesta pre UoZ a ZUoZ evidovaných na Úrade práce; naplniť špecifický cieľ 3.1.1. OP ĽZ - zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť.
Kód projektu v ITMS2014+: 312031U190
Súhlas so spracovaním osobných údajov: V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.18/2018 Z.z.) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise. Som si vedomý/a, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto informácie môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Adobe Photoshop - pokročilá

Adobe Lightroom - pokročilá

Adobe Illustrator - pokročilá

Adobe InDesign - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 18


Plat: 932 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 932 EUR
Inzerent:EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
Zverejnené dňa:2023-04-25 (40 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.