EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Spracovávanie požiadaviek klienta, zhromažďovanie podkladov ohľadne investičného zámeru alebo realitného zámeru (kúpa, predaj, prenájom), prieskum trhu, hľadanie predávajúcich, kupujúcich, či realitných investorov. Zabezpečenie marketingu nehnuteľností, zabezpečenie fotografických služieb, dohľad nad synchronizáciou následných procesov (príprava nehnuteľností pred fotografovaním, naplánovanie fotografovania, vytvorenie videovizitky, export na realitné servery) a obhliadok. V prípade predaja či prenájmu nehnuteľností zabezpečiť všetky potrebné služby a procesy ku spokojnosti klienta. Následný dohľad nad katastrálnym konaním a neskôr odovzdanie nehnuteľností.

Daná pozícia sa obsadzuje na základe projektu Podpora zamestnanosti vo firme EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je: poskytnúť uchádzačom o zamestnanie (ďalej len UoZ) udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ZUoZ); udržať pracovné miesta pre UoZ a ZUoZ evidovaných na Úrade práce; naplniť špecifický cieľ 3.1.1. OP ĽZ - zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť.
Kód projektu v ITMS2014+: 312031U190
Súhlas so spracovaním osobných údajov: V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.18/2018 Z.z.) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise. Som si vedomý/a, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto informácie môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 6 mesiacov

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Internet - vysoká

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 18


Plat: 932 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 932 EUR
Inzerent:EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
Zverejnené dňa:2023-04-25 (35 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.