Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Spracováva žiadosti o platbu za Odbor Siete SPP
• Vykonáva všetky odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku evidencie zásob a základných prostriedkov vrátane automatizácie bankových operácií
• Zabezpečuje správne vedenie evidencie nákladov, zúčtovaných vzťahov vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom
• Samostatne spracováva podklady pre výkazy o hospodárení stredísk
• Zabezpečuje spracovanie e-formátov došlých faktúr pre zverejnenie na stránke IZPI
• Eviduje a archivuje doklady v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
• Eviduje a zúčtuje pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty
• Vykonáva základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vedie účtovnú evidenciu organizácie vo vymedzenej oblasti
• Je zodpovedná za aktualizáciu a rozširovanie ekonomických smerníc organizácie v zmysle platnej legislatívy v nadväznosti na Odbor Siete SPP
• Spolupracuje na príprave plánu rozpočtu
• Vykonáva funkciu finančného manažmentu nad rozpočtom Odbor Siete SPP
• Zastupuje referentku mzdovej a finančnej učtárne
• Vykonáva pracovné činnosti podľa poverenia generálneho riaditeľa IZPI
• Zodpovedá za zverenú finančnú hotovosť.
• Vystavuje príjmové a výdavkové pokladničné doklady, pokladničnú knihu.
• Zabezpečuje peňažný styk s VUB Nitra.
• Eviduje a zúčtuje pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty.
• Eviduje a archivuje doklady v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1050 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1050 EUR
Inzerent:Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Zverejnené dňa:2023-05-15 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.