Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť. Zodpovedná za úroveň a výsledky výchovno - vzdelávacej práce. Sleduje vývin dieťaťa. Vedie a pripravuje dieťa pre reálny život. Na základe splnomocnenia zastupuje dieťa v bežných záležitostiach.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Open Office - elementárna

Internet - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 940 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 940 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Zlatovce [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-15 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.