Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- kompletné zabezpečovanie účtovníckych agend
- samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce
- spravovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku na podsúvahových účtoch, zaraďovanie a vyraďovanie majetku, účtovanie a odpisovanie majetku organizácie
- vedenie pokladne organizácie, účtovanie pokladničných operácií
- realizovanie nákupov kancelárskeho a všeobecného materiálu, čistiacich prostriedkov
- vedenie skladovej evidencie, PHM, účtovanie
- evidencia a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov
- komplexná evidencia, účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, úhrady faktúr v systéme štátnej pokladnice
- vedenie archívu knižnice, spracovanie skartačného návrhu a zoznamu dokumentov na vyradenie do štátneho archívu
- príprava podkladov na inventarizáciu
- aplikácia zákona o finančnej kontrole a zákona o verejnom obstarávaní

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 763 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 763 EUR
Inzerent:Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Zverejnené dňa:2023-05-15 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.