Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Samostatné riešenie zverených úloh vedeckého výskumu najmä v oblasti rastlinnej molekulárnej biológie a genomiky a vykonávanie štandardných metód potrebných pri tomto type výskumu (techniky rekombinantnej DNA, analýzy DNA/RNA, napr. rôzne typy PCR; práca s databázami typu NCBI a pod., ). Aktívna účasť na riešení vedeckých projektov. Práca a riadenie práce na laboratórnych zariadeniach. Vyhodnocovanie experimentálnych dát (napr. sekvenačných, bioinformatických). Publikovanie výstupov riešenia vedeckých úloh (ako autor a/alebo spoluautor) vo vedeckých časopisoch. Podľa možností aktívna účasť na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Prax v zahraničnej vedeckej inštitúcii vítaná. Podľa potreby podieľanie sa na zabezpečení vzdelávania diplomantov, doktorandov a poslucháčov postgraduálneho a špecializovaného štúdia.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Cudzie jazyky

anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 580 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 580 EUR
Inzerent:Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Zverejnené dňa:2023-05-17 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.