Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Druh pracovného pomeru - výkon práce vo verejnom záujme, pracovný pomer na dobu určitú s trojmesačnou skúšobnou dobou – zastupovanie počas vyslania rozvojového diplomata s možnosťou trvalého pracovného pomeru

Nástupný plat 1500 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/ky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR;
Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR;
Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných reportov projektov a finančných príspevkov;
Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR;
Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej rozvojovej spolupráce SR;
Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR;
Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce;
Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov;
Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení;
Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS);
Administratívna podpora procesu schvaľovania dotácií

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1500 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-18 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.