Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vedenie podvojného účtovníctva
- spracovanie kontrolných listov, platobných poukazov, cestovných príkazov,
požiadaviek na objednávky, objednávok, došlých faktúr, drobného nákupu
- vystavovanie faktúr
- realizácia platobného styku cez informačný systém Štátnej pokladnice
- spolupráca pri spracovaní mesačných, kvartálnych a ročných účtovných
závierok, tvorba finančných výkazov
- spracovanie daňových priznaní k DPH
- príprava pravidelných prehľadov, štatistík a analýz
- evidencia, zverejňovanie zmlúv
- evidencia služobného auta
- podklady do výročných správ o hospodárení

Podrobnejšie vymedzenie oblasti pôsobnosti a náplň práce na linku:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2017_34_Organizacny_poriadok_dekanatu.pdf

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

SAP - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-19 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.