Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- komunikácia a obhajovanie záujmov významných priemyselných a
dopravných firiem,
- konzultácie v kľúčových témach s predstaviteľmi priemyslu a dopravy,
- vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov
súvisiacich s priemyselnou výrobou, vedou, výskumom a inováciami,
vzdelávaním a trhom práce, životným prostredím a obnoviteľnými zdrojmi
energie a dopravou,
- prezentácia APZD pred členskou základňou, pred orgánmi štátnej správy a
pred širokou odbornou verejnosťou,
- súčinnosť pri pripomienkovaní návrhov zákonov v legislatívnom procese,
aktívna účasť na rozporových konaniach a rokovaniach hospodárskej a
sociálnej rady,
- formulácia iniciatívnych návrhov,
- poskytovanie komplexnej právnej podpory pre APZD.

Všetky činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (NP PKSD) ITMS kód 312031V749.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 4 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 2000 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 2000 EUR
Inzerent:Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Zverejnené dňa:2023-08-11 (49 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.