Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora:
- digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
- poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
- poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
- vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
- zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
- pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
- poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
- administrácia online testovaní,
- zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice [ ]
Zverejnené dňa:2023-08-16 (38 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.